Onderzoek

Hoe ziet het scriptieproces eruit?

English

ProcessMasterstudenten voeren een onderzoek uit voor hun afstuderen en kiezen om zich te binden aan de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest vanuit hun eigen discipline. Zij maken met behulp van hun supervisor van de eigen universiteit de vertaalslag van een door de gemeente Den Haag aangedragen beleidsprobleem naar een wetenschappelijke onderzoeksvraag; of een praktijkgerichte uitdaging aangedragen door de partijen in de wijken.

Dit onderzoeksvoorstel wordt vervolgens inhoudelijk besproken tijdens een kick-off meeting met alle relevante stakeholders, waaronder de beleidsmedewerkers van de gemeente Den Haag. Dit contactmoment waarborgt de maatschappelijke relevantie en juiste aansluiting van het onderzoeksvoorstel enerzijds, en geeft de student de mogelijkheid om de juiste contactpersonen voor zijn/haar onderzoek te krijgen anderzijds.

Gedurende het uitvoeren van het onderzoek is er een vrijblijvend, maandelijks contactmoment voor alle studenten gebonden aan de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest. Zo is er een gelegenheid om met medestudenten en/of de coördinator te sparren waar nodig. Na het uitvoeren van onderzoek en het schrijven van de scriptie, is het van de student verwacht dat hij/zij de vertaalslag terug maakt van wetenschap naar beleid. Daarom wordt er een korte one-paper beleidsdocument geschreven met beleidsaanbevelingen, of een andere praktische output wanneer gewenst. Ten slotte wordt er een slotbijeenkomst georganiseerd waar de studenten hun onderzoek en aanbevelingen/output presenteren aan de stakeholders. De slotbijeenkomst creëert de ruimte en gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en zo integraal kennis te delen. 

Process

Let op: De kick-off meeting, slotbijeenkomst en beleidsaanbeveling (of ander soort output) zijn verplichte onderdelen voor de deelnemende studenten van de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest ongeacht de scriptievereisten van hun masteropleiding.