Doorgaand werk

Tweede Cohort 2021 -2022

TU Delft | Urbanism:
Welk raamwerk voor herstructurering verbetert het gemeenschapsleven en de kwaliteit van de openbare ruimte in Moerwijk, en vermindert tegelijkertijd de ruimtelijke druk van de woningnood in Den Haag op een co-creatieve manier?’

Erasmus Universiteit | GMD Public Administration:
How can civil society governance explain the implementation of De Vreedzame Wijk regarding the ‘street culture’ in The Hague Southwest?

ISS | GMD Development Studies:
To what extent can a gendered comparative analysis on mother’s groups from Moerwijk and Schilderswijk provide a unique approach point to analyse Governmental/ Municipal approaches towards socio-economic improvement and political representation in Moerwijk?

Universiteit Leiden | Public Administration:
Wat is het effect van de re-integratietrajecten van de gemeente Den Haag op de uitstroom van de Bijstand voor wijk Zuidwest in de periode 2015 tot en met 2020?

Universiteit Leiden | Criminologie en Veiligheidsbeleid:
Hoe kun je samen met bewoners de juiste ingrepen doen in de openbare ruimte om het gevoel van veiligheid te vergroten in Moerwijk?

Universiteit Leiden | Bestuurskunde:
Hoe kan verbindend leiderschap vanuit burgerinitiatieven leiden tot het uitbalanceren van conflicterende publieke waarden in Moerwijk?  

Hoe kan aan de hand van verbindend leiderschap vanuit burgerinitiatieven de burgerparticipatie in budgetprocessen verbeterd worden met als doel de mobiliteitstransitie in Den Haag Zuidwest tot een succes te maken?


Teruggeven aan de wijk: een tentoonstelling

Hoe geef je onderzoekresultaten terug aan de wijk? Met een tentoonstelling van zes weken!

Verheugd kondigen wij aan dat er een rijke tentoonstelling gaat plaatsvinden in de bibliotheek van Bouwlust waarbij de onderzoeksresultaten van de TU Delft studenten onder het vak ‘Architectural Ethnography’ worden gerepresenteerd aan de buurt. U bent van harte uitgenodigd om bij de feestelijke opening hiervan aanwezig te zijn.

De tenstoonstelling “Visies op Bouwlust en Vrederust: het verleden, het heden en de toekomst, geïnspireerd door verhalen van haar bewoners” is voor zes weken te bewonderen in de bibliotheek Bouwlust in Den Haag Zuidwest.

Poster


Samenwerken met de Haagse Hogeschool

De afgelopen maanden zijn de Haagse Hogeschool en het LDE GMD center samen opgetrokken om in gesprek te gaan met professionals, sleutelfiguren en bewoners in de vier wijken van Den Haag Zuidwest – waar mogelijk fysiek in de wijk. De scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest en het leernetwerk ‘Kansengelijkheid Den Haag Zuidwest’ o.l.v. Marion Herben hebben een gemeenschappelijk doel en overlapping in activiteiten, en trekken daarom nauw samen op om wijkgericht en bottom-up te werk te gaan. Samen met wijkprofessionals en bewoners halen we informatie op, en toetsen we de bevindingen gedurende het proces.