Doorgaand werk

Tweede Cohort 2021 -2022

TU Delft | Urbanism:

Welk raamwerk voor herstructurering verbetert het gemeenschapsleven en de kwaliteit van de openbare ruimte in Moerwijk, en vermindert tegelijkertijd de ruimtelijke druk van de woningnood in Den Haag op een co-creatieve manier?’

Erasmus Universiteit | GMD Public Administration:

How can civil society governance explain the implementation of De Vreedzame Wijk regarding the ‘street culture’ in The Hague Southwest?

ISS | GMD Development Studies

To what extent can a gendered comparative analysis on mother’s groups from Moerwijk and Schilderswijk provide a unique approach point to analyse Governmental/ Municipal approaches towards socio-economic improvement and political representation in Moerwijk?

Universiteit Leiden | Public Administration:

Wat is het effect van de re-integratietrajecten van de gemeente Den Haag op de uitstroom van de Bijstand voor wijk Zuidwest in de periode 2015 tot en met 2020?

Universiteit Leiden | Criminologie en Veiligheidsbeleid:

Hoe kun je samen met bewoners de juiste ingrepen doen in de openbare ruimte om het gevoel van veiligheid te vergroten in Moerwijk?

Universiteit Leiden | Bestuurskunde:

Hoe kan verbindend leiderschap vanuit burgerinitiatieven leiden tot het uitbalanceren van conflicterende publieke waarden in Moerwijk?  

Hoe kan aan de hand van verbindend leiderschap vanuit burgerinitiatieven de burgerparticipatie in budgetprocessen verbeterd worden met als doel de mobiliteitstransitie in Den Haag Zuidwest tot een succes te maken?

Hoe kan je samen met bewoners (burgerparticipatie) de juiste ingrepen doen in de openbare ruimte om het gevoel van veiligheid te vergroten (specifiek in de Jan Luykenlaan/van Baarlestraat - Moerwijk)?


Den Haag Zuidwest als casestudie voor TU Delft vakken

Naast de scripties van de masterstudenten, zijn er momenteel twee vakken van de TU Delft die Den Haag Zuidwest als casestudy gebruiken. Zo kunnen studenten aan een relevante uitdagingen werken, en tegelijkertijd een unieke ervaring hebben bij het leveren van mogelijke oplossingen/antwoorden voor het vraagstuk.

Het vak ‘Social Inequality in the city, Diversity & Design’ gecoördineerd door Dr. Caroline Newton in samenwerking met Staedion in de wijk Vrederust, Den Haag Zuidwest. Ongeveer 40 tot 50 studenten met diverse achtergronden gaan aan de slag met de volgende vraagstukken:

Hoe creëer je in tijden van snelle veranderingen ontmoetingsplekken die makkelijk te realiseren zijn, die mee kunnen groeien met de gefaseerde vernieuwing van de wijk, die goedkoop zijn, makkelijk te verplaatsen en uitnodigend? Hoe pak je het proces aan - welke rol en bijdrage kunnen verschillende partijen spelen? En hoe zorg je ervoor dat het initiatief op de middellange en lange termijn duurzaam is?

Een gedeelte van de studenten gaan aan de hand van een ‘Buurtbakkie’ op donderdag 10 maart 2022 tussen 17:00-19:00 met bewoners op een informele manier in gesprek. Staedion ontvangt een aantal suggesties van de masterstudenten in de vorm van visuele producten en een kort rapport. Deze output vormt de basis om verder in gesprek te gaan met bewoners.

Map

Het vak ‘Architectural Ethnography’ gecoördineerd door Dr. Nelson Mota vindt plaats in samenwerking met de Hogeschool Leiden en de gemeente Den Haag in de wijken Bouwlust en Vrederust, Den Haag Zuidwest. Het onderzoek van de architectuurstudenten (ongeveer 40 tot 45 studenten) maakt deel uit van een groter onderzoek naar de relatie tussen gezondheid, biodiversiteit en de gebouwde omgeving. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de Technische Universiteit Delft en door medische studenten van de Hogeschool Leiden.

De steden en woonwijken in Nederland - dus ook Bouwlust en Vrederust - zijn allemaal ontworpen en gebouwd volgens een plan, een idee uit een bepaalde tijd over hoe een wijk of stad het best georganiseerd kon worden. Dat maakt dat woonwijken nogal van elkaar kunnen verschillen: gezellig dicht op elkaar in de oude binnenstad aan kronkelige straatjes, vrijstaande woongebouwen in groene ruimtes, 3-laagse portiekwoningen of rijtjeshuizen in een geordend stratenpatroon, of ingewikkeldere structuren van gebogen straten en al dan niet gestapelde woningen.

Het idee dat door deze studenten wordt onderzocht, is of de manier waarop onze wijken gebouwd zijn en hoe we erin leven, verband houdt met onze gezondheid en met de biodiversiteit. De architectuurstudenten kijken daarom naar gedrags- en bewegingspatronen in relatie tot de gebouwde omgeving. De medische studenten gebruiken apparatuur om te meten hoeveel micro-organismen er in de lucht zitten op verschillende plekken in Bouwlust en Vrederust. Hopelijk kunnen we op deze manier ontdekken hoe we steden kunnen bouwen die het best zijn voor de gezondheid van hun bewoners.

Op 14, 15 en 16 februari 2022 zijn diverse studenten met bewoners in gesprek gegaan onder het genot van koffie/thee en wat lekkers om te praten over hun dagelijkse bezigheden.

Map

In juni 2022 wordt er een exhibitie gehouden om alle resultaten van het vak ‘Architectural Ethnography’ te delen met de buurt. Meer informatie t.z.t. volgend.


Interactieve Kaart samenwerkend met Haagse Hogeschool

De afgelopen maanden zijn de Haagse Hogeschool en het LDE GMD center samen opgetrokken om in gesprek te gaan met professionals, sleutelfiguren en bewoners in de vier wijken van Den Haag Zuidwest – waar mogelijk fysiek in de wijk. De scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest en het leernetwerk ‘Kansengelijkheid Den Haag Zuidwest’ o.l.v. Marion Herben hebben een gemeenschappelijk doel en overlapping in activiteiten, en trekken daarom nauw samen op om wijkgericht en bottom-up te werk te gaan. Samen met wijkprofessionals en bewoners halen we informatie op, en toetsen we de bevindingen gedurende het proces. Eén van de zaken die naar voren kwam, is het ontbreken van een helder overzicht rondom de lopende en afgeronde onderzoeken en initiatieven in de buurten. We zijn nu gezamenlijk in gesprek om te bekijken wat er nodig is om een interactieve kaart te ontwikkelen voor Den Haag Zuidwest.