Lines

Scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest

Scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest

English

Cities of Rotterdam, the Hague and Delft on a map

De scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest is een onderwijsplatform waar diverse masterstudenten van Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Rotterdam vanuit verschillende disciplines een scriptieonderzoek doen naar aanleiding van de geformuleerde praktijkgerichte uitdagingen door verschillende stakeholders in Den Haag Zuidwest zoals de gemeente Den Haag, lokale buurtprofessionals en bewoners.

Waarom Den Haag Zuidwest?

De gemeente Den Haag staat voor een aantal complexe maatschappelijke vraagstukken in Den Haag Zuidwest. De vier wijken (Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk) bestaan uit ca. 70.000 inwoners – vergelijkbaar met de stad Gouda – die worstelen met meerdere sociaaleconomische vraagstukken zoals armoede, schulden, werkloosheid, bestaanszekerheid, polarisatie en gezondheidsproblemen. Om de wicked problems in Den Haag Zuidwest aan te pakken, is in 2019 de Regiodeal geformuleerd om flink te investeren in vier wijken de komende jaren. Hoewel de Regiodeal haar einde nadert, is er een lange termijn commitment getekend in het Verbond van Zuidwest en gaat de gemeente Den Haag over naar het programma De Brede Aanpak voor Den Haag Zuidwest. De vraagstukken in Den Haag Zuidwest noden om een interdisciplinaire aanpak, waarbij het noodzakelijk is om de burg tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk te versterken. Naar aanleiding van de Regiodeal heeft de gemeente Den Haag het LDE Center Governance of Migration and Diversity (GMD) gevraagd om een partner te worden om een relevante brug te slaan tussen onderzoek, beleid en praktijk.

Map the Hague
Afbeelding: Bestemming Zuidwest Gebiedsverkenning, 2019, pagina 10

Hoe ziet het scriptieproces eruit?

English

Masterstudenten voeren een onderzoek uit voor hun afstuderen en kiezen om zich te binden aan de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest vanuit hun eigen discipline. Het startpunt voor de masterstudent ligt bij het kiezen van een uitdaging voorgedragen door één van de stakeholders. De uitdagingen zijn zeer praktisch van aard daarom wordt geadviseerd dat studenten met behulp van hun supervisor van de eigen universiteit de vertaalslag maken naar een wetenschappelijke onderzoeksvraag.  Het ontworpen onderzoeksvoorstel wordt vervolgens inhoudelijk gepresenteerd en besproken tijdens een kick-off meeting met relevante stakeholders. Dit contactmoment waarborgt de maatschappelijke relevantie en juiste aansluiting van het onderzoeksvoorstel enerzijds, en geeft de student de mogelijkheid om de juiste contactpersonen voor zijn/haar onderzoek te krijgen anderzijds.

ethics photo
Afbeelding door: Christy Gamboa Bastarrachea, Yaren Kopan, Eva Kotoula, Jolijn de Natris en Kristen Valdez

Gedurende het uitvoeren van het onderzoek zijn er vrijblijvende, maandelijkse fysieke contactmoment voor alle studenten gebonden aan de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest in de wijken. Zo is er een gelegenheid om met medestudenten en/of de coördinator te sparren waar nodig. Echter om de studenten belangrijke handvatten te bieden tijdens hun scriptieproces, organiseert de scriptiewerkplaats twee verplichte workshops rondom ethische verantwoord onderzoek doen en wetenschapscommunicatie.

Na het uitvoeren van onderzoek en het schrijven van de scriptie, is het van de student verwacht dat hij/zij de vertaalslag terug maakt van wetenschap naar de praktijk. Daarom wordt er een ander communicatieproduct gecreëerd rondom de scriptie in samenspraak met de stakeholder van de uitdaging. Dit kan van een korte one-pager met beleidsaanbevelingen zijn voor de gemeente, een infographic of visualisatie voor de participanten, of een workshop zijn. Hierin krijgt de student alle vrijheid zolang het maar voor een andere doelgroep is ontworpen dan academici.

Ten slotte wordt er een slotbijeenkomst georganiseerd waarbij de onderzoeksresultaten en communicatieproducten van de scriptieonderzoeken rechtstreeks aan de gemeente Den Haag en de andere stakeholders wordt gepresenteerd. Deze worden ook op de website geplaatst om de opgehaalde kennisoverdracht te waarborgen. De slotbijeenkomst creëert de ruimte en gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en zo integraal kennis te delen.

scriptieprocessWe denken dat de scriptiewerkplaats een unieke kans biedt aan masterstudenten om wetenschappelijke relevantie te combineren met concrete maatschappelijke impact.

Let op: De kick-off meeting, slotbijeenkomst, communicatieproduct en workshops zijn verplichte onderdelen voor de deelnemende studenten van de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest ongeacht de scriptievereisten van hun masteropleiding. 


Alternatief naast scriptieonderzoeken

Sommige praktijkgerichte uitdagingen lenen zich beter om in een kortere periode door meerdere studenten te worden onderzocht. Om te voldoen aan de behoeftes die in de praktijk liggen, worden sommige vraagstukken aan de hand van een mastervak opgepakt en onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat er direct contact is met de stakeholder van het vraagstuk, en de studenten naast een rapport een ander communicatieproduct teruggeven.

Zie pagina aangesloten vakken.

Ontmoet
Afbeelding: Paula Cramer, Karolina Krajcikova, Bowi Ockerse, Handenur Taspinar en Feven Zeru, 2022

Voor meer informatie:

Er zijn een aantal nieuwsartikelen geschreven over de scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest die meer achtergrond informatie kunnen geven. Voor de huidige lopende projecten van de Regiodeal en de laatste cijfers rondom Zuidwest bezocht even de website van ‘Zuidwest op z’n best’ . Verder is het aan te raden om de wijkagenda’s van de wijk(en) door te nemen. De basis van de wijkagenda wordt gevormd door kwantitatieve en kwalitatieve data over de wijk: het wijkprofiel. Voor kwantitatieve data vormt de leefbaarheidscirkel het uitgangspunt. Betreffende de openbare ruimte is er per wijk een website beschikbaar vanuit de gemeente Den Haag, en is het aan te raden een blik te werpen op relevante beleidsstukken van de gemeenteraad. Daarbij heeft de gemeente Den Haag een open data platform die veel informatie bevat voor kwantitatief onderzoek; en via Urban Data Centre is er een bijstandsmonitor en armoedemonitor voor Den Haag. Ten slotte organiseert Platform STAD regelmatig stadsgesprekken over relevante onderwerpen in heel Den Haag. Ze hebben in het verleden al een aantal stadsgesprekken gevoerd specifiek over Den Haag Zuidwest. Zo geven de gesprekken ‘Den Haag Zuidwest is klaar voor nieuwe Wijkaanpak’ en ‘Meer groene kwaliteit en verdichten in Den Haag Zuidwest’ meer context over het gebied en de problematiek die er speelt.